• Attraktive lejligheder indrettet som ungdomsboliger i Frederikshavn.

 • Lejligheder med god beliggenhed tæt på indkøbsfaciliteter, offentlige transportmidler og uddannelser.

 • Lejligheder udstyret med eget bad og køkken.

 • Mulighed for at søge boligsikring til lejlighederne.

 • Mulighed for for tilkøb at tv-pakker gennem boxertv.

 • Internet opkobling (100/100 mbit delt)

 • Moderne vaskeri med mulighed for online booking og online betaling af vask

 

Velkommen

Velkommen til Frederikshavn Kollegium

Fokus på tryghed og et godt studiemiljø
Kollegiet har installeret topmoderne digitalt adgangssystem samt 24 timers kameraovervågning af kollegiets adgangsområder og parkeringspladser.
Kollegiets beboere har vedtaget en husorden, der sikrer ro til at studere, men som også giver mulighed for at dyrke det sociale miljø.

Fokus på fællesskab og beboerdemokrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Alle kollegianere har del i det forpligtende fællesskab omkring rengøring af gange og trapper for at holde kollegiet velfungerende til en lav husleje.
Beboerrådet har desuden p.t. godkendt følgende udvalg og klubber: Fest-, Fitness– og Kunstudvalg samt Mad-, Lektie-, Billard– og Cykelklub, som alle kollegianere har mulighed for at melde sig gratis ind i, hvis man har lyst, der er plads til mere.
Kollegiet er et levende sted med mulighed for masser af hygge og fællesskab.

Kollegiet rummer studerende fra alle studieretninger i Frederikshavn, så hvad enten du læser på Martec, Gymnasiet/HF/HF-Søfart, Handelsskolen eller noget helt andet, så er du meget velkommen til at sende en ansøgning. 

Et højteknologisk kollegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Udover et topmoderne programmerbart låsesystem har kollegiet delt 100/100 mbit internet via fiber med trafic shaping for at sikre alle en optimal tilgang til internettet, sensorstyret LED-belysning af fællesarealer, kameraovervågning af ind-/udgange og p-pladser samt løbende overgang til energibesparende
installationer.

Et kollegium med plads til alle.

 

 

Rømøvej beskrivelse

Rømøvej 3-5

Almindelige Kollegiums lejligheder

Rømøvej ligger i midt sydlige del af Frederikshavn, tæt op mod Hånbækkvarteret.  I Hånbæk er der gode indkøbsmuligheder.

Bebyggelsen indeholder 2 gæsteværelser, fitness, cafemiljø og andre beboeraktiviter.

 

Der er 105 boliger på Rømøvej 3-5.

 

Hånbækvej beskrivelse

Hånbækvej består af to blokke i tæt lav bebyggelse.

Hånbæk 34 A er almindelige Kollegielejligheder 

Hånbæk 34 B er en stilleblok med særlige hensyn til beboerne. For blokken er der en speciel husorden.

 

Hånbækvej ligger i sydvestlige del af Frederikshavn. Kort afstand til uddanelsesstedet Martec. Der er indkøbs muliger i Håndbækcenter.

Bebyggelsen er opført i 2 etager blokke - stue og 1. sal.

 

Der er 77 boliger på Hånbækvej 34 A og 34 B.

Mysundevej beskrivelse

Mysundevej 4 og 6 er almindelige kollegielejligheder.

Mysundevej ligger i sydvestlige del af Frederikshavn. Kort afstand til uddanelsesstedet Martec. der er indkøbs muliger i Håndbækcenter.

Bebyggelsen er opført i 2 etager blokke - stue og 1. sal.

 

Der er 72 boliger på Mysundevej 4-6.

 

Beboerråd

Kollegiet vælger et Beboerråd, som varetager kollegiets interesser.

Beboerrådet er som følgende:

 

Medlem af beboerrådet
Tobias Birkekær Christiansen
Mysundevej 6, st. lejl. 160
Medlem af beboerrådet
Emil Veggerby
Hånbækvej 34 A, 1. lejl. 26
Medlem af beboerrådet
Emil Stauning
Rømøvej 3, 2. lejl. 330
Medlem af beboerrådet
Jonas Sigsgaard
Rømøvej 3, st. lejl. 121
Medlem af beboerrådet
Benjamin Jakobsen
Rømøvej 3, 3. lejl. 428
Medlem af beboerrådet
Tanja Gaba
Rømøvej 3, 2. lejl. 311
Formand Beboerrådet
Amalie Hauerslev Øgaard
Rømøvej 3, 3. lejl 428

Beboermøde

Alle beboerne indkaldelse til ordninært beboermøde - der foregår 5 måneder efter regnskabsperioden udløb.

Regnskabsåret er 1. august til 31. juli.

Dagsorden vil fremgå af indkaldelsen.

Der laves referat af mødet.

 • 590,89 KB
  2017 11 20 Indkaldelse til beboermøde 30. november 2017.pdf
 • 209,95 KB
  2018 03 01 ny husorden marts 2018.pdf
 • 592,53 KB
  2018 03 03 Indkaldelse til beboermøde den 22 marts 2018.pdf
 • 576,43 KB
  2018 05 01 Indkaldelse til beboermøde 24. maj 2018.pdf
 • 186,81 KB
  2018 05 24 Referat af beboermøde torsdag den 24. maj 2018.pdf
 • 573,43 KB
  2019 01 01 Indkaldelse til beboermøde torsdag den 17. januar 2019.pdf
 • 189,67 KB
  2019 01 17 Referat af beboermøde 17. januar 2019.pdf
 • 187,54 KB
  2019 05 02 Referat af beboermøde torsdag den 2. maj 2019.pdf
 • 587,92 KB
  2019 08 26 Indkaldelse til beboermøde 5. september 2019.pdf
 • 184,48 KB
  2019 09 05 Referat af beboermøde torsdag den 5. september 2019.pdf
 • 586,96 KB
  2019 12 04 Indkaldelse til beboermøde.pdf
 • 194,31 KB
  2019 12 30 Referat af mødet den 30. december 2019.pdf

 

Beboer-rådsmøder referater

Ved beboerrådsmøderne lavet et kort referat.

 • 369,42 KB
  2018 08 22 refert af beboerrådsmøde den 22 august 2019.pdf
 • 197,33 KB
  2019 01 21 referat af beboerrådsmøde mandag den 21. januar 2019.pdf
 • 220,03 KB
  2019 01 29 referat af beboerrådsmøde den 29. januar 2019.pdf
 • 192,54 KB
  2019 02 14 referat af beboerrådsmøde torsdag den 14 februar 2019.pdf
 • 192,14 KB
  2019 03 27 referat af beboerrådsmøde onsdag den 27. marts 2019.pdf
 • 193,44 KB
  2019 04 24 referat af beboerrådsmøde den 24. april 2019.pdf
 • 197,37 KB
  2019 05 16 referat af beboerrådsmøde orsdag den 16 maj 2019.pdf
 • 476,11 KB
  2019 09 23 referat af beboerrådsmøde mandag den 23. september 2019.pdf
 • 395,28 KB
  2019 11 28 referat af beboerrådsmøde torsdag den 28 november 2019.pdf
 • 396,66 KB
  2020 01 08 referat af beboerrådsmøde onsdag den 8. jannuar 2020.pdf

Brand ABA-anlæg

på Frederikshavn Kollegium er der monteret ABA-anlæg. Automatisk brandalarm anlæg i samtlige bygninger. Montering er i trappeopgange og gange.

Ved brand udløser en dektor brandalarm og Nordjyllands beredsskab modtager automatisk alarm.

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært).

 

DØGNVAGT ORDNING

Frederikhavn Kollegium har lavet en aftale med døgnvagten i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten,

Fællesvaskeri

Der er vaskekælder tilknyttet I alle kollegieblokkene er der vaskekælder. Driften af vaskeriet varetages af Nortec. Betaling og booking foregår via en app.

Beskrivelse kan ses i vejledningen.

 • 815,65 KB
  Nortec vejledning til vaskeriet.pdf

 

 

 

Gæsteværelser

Kollegium har 2 gæsteværelser.

Beboerne har mulighed for at leje gæsteværelser - kontakt administrationen på tlf. 9842 6111.

Lejer har ansvaret for gæsteværelset med dets inventar i lejeperioden på samme måde som lejeren har ansvaret for sin egen lejlighed.

Frederikshavn Kollegium forestår udbedringer af eventuelle skader og mangler opstået i lejeperioden, hvorefter lejeren betaler regningen.

Ved mislighold af denne lejeaftale kan lejers egen lejeaftale ophæves, idet denne lejekontrakt betragtes som et direkte, om end midlertidigt, tillæg til lejerens lejeaftale.

Gæster skal overholde husordensreglementet på samme måde som lejeren – lejeren er direkte ansvarlig for sine gæster. Overtrædelse af husordensreglementet kan medføre ophævelse af lejekontrakten.

Gæsteværelset bør reserveres i god tid. Endeligt tilsagn om leje af gæsteværelset opnås først ved underskrift af lejekontrakt.. I modsat fald kan gæsteværelset udlejes til anden side uden varsel.

P.g.a. brandfaren er tobaksrygning og stearinlys ikke tilladt – lejer skal orientere sine gæster om flugtveje og nødudgange.

Lejer sørger selv for sengetøj, viskestykker, håndklæder, toiletpapir og lign. Gæsteværelset med alt inventar afleveres i samme stand som det er modtaget.

 

Prisen er 200 kr pr nat og betalingen foregår over huslejen.

 

Husorden

Godt naboskab er vigtigt for et godt studiemiljø.

"Du skal være mod andre, som du gerne selv vil have, at de skal være mod dig…"

 

HUSK at der er mange, der skal bo sammen. Tag hensyn til hinanden og hjælpe hinanden, hvor vi kan, så vil det virke til et godt og trygt naboskab.

Frederikshavn Kollegium, som beboelse for unge under uddannelse, tæller i lovens forstand som et særligt sårbart miljø og at lejelovens bestemmelser derfor håndhæves langt skrappere end i andet boligbyggeri.

Bemærk desuden at stillekollegiet på Hånbækvej 34B håndhæves strikt efter lejelovens regler i tilfælde af støjende eller generende adfærd.

 

 • 90,74 KB
  Husorden reglement Frederikshavn Kollegium.pdf
 • 132,21 KB
  Stilleregler Hånbækvej 34B.pdf

Klage

Ved klage på nabolarm mv har vi lavet en blanket som bedes udfyldt og sendt til Info@frederikshavnkollegium.dk

Der er mulighed for, at sende en mail på alle oplysninger i blanketten

 

 • 98,12 KB
  Klageblanket.pdf

Klubber og andre aktiviteter

Vi har mange velfungeren klubber - Alle er velkomne i klubberne. Ved spørgsmål tag kontakt til en fra beboerrådet. Liste på medlemmer i beboerrådet er på opslagstavlen ved indgangen til dit kollegie.

Hobby klubben

Festudvalg 

Fitnessudvalg

Projektgruppe

Lektiestudiegruppen

Billardgruppen

Brætspilscaféen

 

 

 

Låst ude af boligen ?

Har du låst dig ude?
- ring til Set Sikring på 96 21 42 00, bemærk der er en egenbetaling på ca. 2.000 kr som beboeren selv skal betale.

 

 

Opsigelse

Opsigelse af lejlighed.

Ved opsigelsen af lejligheden kan man skrive en mail til info@frederikshavnkollegium.dk.  Mail skal indeholde samme oplsyninger som blanketten.

Når administrationen har modtaget opsigelsen - sendes anerkendelse af opsigelse med aftale om fraflytningssyn retur indenfor få dage..

Flytteopgørelse fremsendes uden unødigt forsinkelse.

Du kan også opsige din bolig elektronisk med dit NemId - dette kan du gøre her - Opsigelse Frederikshavn Kollegium

 • 56,23 KB
  Opsigelsesskema Frederikshavn Kollegium.pdf

Persondata

Her kan du læse om kollegiets persondataforordning.

 

 • 639,29 KB
  Cookie-politik.pdf
 • 219,42 KB
  GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF PERSONOPL. I FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM.pdf
 • 269,51 KB
  PERSONDATAPOLITIK - behandling af personoplysninger om ansøgere og ansatte .pdf
 • 145,96 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information i forbindelse med ansøgning på lejligheder.pdf
 • 157,84 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information om behandling af personoplysninger ifm. Husordensklager .pdf
 • 198,97 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information til lejerne i Frederikshavn Kollegium.pdf
 • 76,17 KB
  Samtykke erklæring til foto til hjemmeside mv.pdf
 • 75,16 KB
  Samtykkeerklæring til foto til hjemmeside mv. Beboerdemokrati.pdf

Rygepolitik

Kollegium har indført rygepolitik i fællesarealer, trappeopgange, vaskerier mv

 • 77,65 KB
  Rygepolitik.pdf

Vedligeholdelsesreglement

Kollegium har besluttet følgende vedligeholdelsesreglement

 • 291,87 KB
  Vedligeholdesesreglement.pdf

Vicevært

Har du problemer i din bolig skal du kontakte en af viceværterne.

 

 

Vicevært
Allan Svendsen
Vicevært
Kasper Danielsen