Frederikshavn Kollegium

Ansøgning om intern flytning.

 

 

Hvis du allerede bor på kollegiet, men ønsker at flytte til en anden lejlighed, kan du bruge nedenstående skema til at blive optaget på den interne venteliste.

Inden du kan flytte, skal dit nuværende lejemål besigtiges, så evt. skader kan blive udbedret for din regning. Hvis der ikke er nogle skader på dit nuværende lejemål kan depositum overflyttes til dit nye lejemål, og du skal så kun indbetale differencen i forhold til depositum på din nye lejlighed samt huske højere husleje næste måned.

Ansøgningsskema til intern venteliste finder du her [.doc] [.pdf]

 

Bemærk:

 

  • Ved intern flytning skal du IKKE betale dobbelt husleje, du skifter lejemål fra dag til dag og der skal ikke betales de normale 15 dages ekstra husleje for det lejemål, du fraflytter. Du kan KUN flytte pr. den 1. i en måned.
  • Hvis du står på den interne venteliste, står du forrest i køen til 1½ og 2 værelses lejligheder, når de bliver ledige.