Frederikshavn Kollegium

Godt naboskab er vigtigt for et godt studiemiljø.

"Du skal være mod andre, som du gerne selv vil have, at de skal være mod dig…"

Hvis du er utilfreds med nogle forhold omkring dit naboskab så tænk over, hvordan du selv ville foretrække, at problemerne blev løst.

HUSK at vi er mange, der skal bo sammen. Tager vi hensyn til hinanden og hjælper, hvor vi kan, så vil det virke til et godt og trygt naboskab - til glæde for os alle.

Frederikshavn Kollegium, som beboelse for unge under uddannelse, tæller i lovens forstand som et særligt sårbart miljø og at lejelovens bestemmelser derfor håndhæves langt skrappere end i andet boligbyggeri.

Bemærk desuden at stillekollegiet på Hånbækvej 34B håndhæves strikt efter lejelovens regler i tilfælde af støjende eller generende adfærd.

Klagevejledning

For at en klage kan behandles, skal den indsendes skriftligt: Det er vigtigt at forstå, at kollegiet ikke har mulighed for at skride ind over for beboere der er til gene for andre, såfremt der ikke officielt bliver klaget over dem.

Alle klager bliver behandlet med fuld fortrolighed, men vi kan få brug for at fremlægge din skriftlige klage i forbindelse med en evt. boligretssag.

Hvis du vil klage over beboere, kan du bruge vores klagevejledning, som du finder her [.doc][.pdf]

Gældende husorden for Frederikshavn Kollegium finder du [her]

Tillæg til husorden for stillekollegiet på Hånbækvej 34B finder du [her]

 

Lejeloven

Vi henviser desuden til Lejelovens bestemmelser som du kan ses på retsinfo.dk [her]