Frederikshavn Kollegium

Bestyrelsen

Frederikshavn Kollegium er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af to repræsentanter valgt af og blandt beboerne, to repræsentanter udpeget af byrådet, samt to repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn.

Vedtægter:

 

  • Gældende vedtægter for Frederikshavn kollegium. [her]